Beste Trouwmevrouw Harriët,
Met genoegen denken wij terug aan onze trouwceremonie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage als trouwambtenaar. De invulling van deze trouwplechtigheid verliep zoals wij hadden afgesproken en was dus naar wens.